Navigate / search

PRI

Past Reality Integration

Concreet stappenplan op weg naar volwaardig leven
PRI leert mensen zich te bevrijden uit de greep van destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. PRI beschouwt ze als afweren die dienen als bescherming tegen pijn uit het verleden.
Door PRI worden we ons bewust van hoe en wanneer we in deze afweren verstrikt raken en leren we hoe ze te ontmantelen. Dan zullen we steeds meer leven in het hier en nu en leren steeds evenwichtiger en liefdevoller in het leven te staan. Dat maakt, ook voor de kinderen om ons heen, een wereld van verschil.

Wat is PRI?

Het gebeurt wel eens dat je van het ene op het andere moment verdrietig wordt, boosheid voelt of ten prooi valt aan een gevoel van angst. Vaak lijkt de reden snel gevonden : kritiek van je baas, ruzie met je partner of iemand negeert je. Maar is zo’n heftige emotie wel een passende reactie op de situatie?

Past Reality Integration – een methode ontwikkeld door psychologe Ingeborg Bosch –
gaat ervan uit dat verdrongen pijn uit je jeugd je reacties in het nu bepaalt. Een situatie in het hier en nu confronteert je onbewust met pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden. Deze verdrongen gebeurtenissen oefenen invloed uit op de manier waarop je in je leven met allerlei situaties omgaat en hoe je je gedraagt. PRI geeft je een instrument om die gevoelens te leren kennen en je gedrag vrijelijk zelf weer te gaan bepalen.

Bij welke klachten werkt PRI?

PRI heeft een gunstig effect bij onder meer emotionele buien, irritatie, conflicten, gevoelens van onzekerheid en minderwaardigheid. Daarnaast blijkt PRI zeer effectief bij depressie-, angst- en paniekstoornissen, burn-out, relatieproblemen, problemen op het werk en bij opvoedingsvraagstukken. Inmiddels worden de goede resultaten die in de praktijk worden behaald ook wetenschappelijk onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

 
Ik ben werkzaam volgens het gedachtegoed van Ingeborg Bosch als PRI therapeut i.o.
Meer PRI informatie: www.prionline.nl